Belangenverenging Vakantiepark Pannenschuur

VAKANTIEPARK PANNENSCHUUR, CAMPING BOSHOEVE EN NOORDZEE BEACH VILLAGE

Het Lidmaatschap

Men kan lid van de Belangenvereniging Vakantiepark Pannenschuur worden als men
 een jaarplaats heeft ,op het vakantiepark “Boshoeve” of
“Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad”, door zich aan te melden bij de secretaris.

Het aanmelden kan op 3 manieren:

Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd dat wordt vastgesteld door de ALV.
Wanneer men meerdere jaarplaatsen heeft betaald men maar één keer contributie.

Tijden de ALV van 2011 is bepaald dat de hoogte van de eerste contributie wordt
bepaald door het moment dat men lid wordt.
Vanaf 1 januari tot 30 juni het volledige contributie bedrag + 10 € inschrijfgeld.
Vanaf 1 juli tot 31 december de helft van het contributie bedrag + 10 € inschrijfgeld.

In 2022 is de contributie voor 2023 vastgesteld op 35 euro.

 

Sprache Selektion

Deutch